Františkovy lázně - dům čp. 376/13

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tento měšťanský dům byl vystavěn mezi lety 1860 – 1870 v klasicistním slohu podle plánů pro mě neznámého autora. V průběhu času se z tohoto domu stalo kino a následně někdy v 1. dvacetiletí 21. století zde začala být kavárna. I když se dům na první pohled jeví jako malá stavba, tak dm je protažen do nádvoří zdejšího bloku budov.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-kino-15425773

Dojmy: Krásný zdobený dům, který je součástí lázeňské zóny.

Mapa

a

Fotografie

×