Dolní Žandov - kaple Svatého Kříže

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Na tomto takzvaném křížovém vrchu byla v 19. století vystavěna barokní kaplička, která se nacházela vedle kamenného výchozu. Ke kapli byla vytvořena také křížová cesta a na vrcholu skály pak byl vztyčen dřevěný kříž. Kaplička pak byla velká 4,8 x 7,5 metru a byla krytá jehlancovou střechou se zvonicí. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být udržována a postupně chátrala a byla ničena. Díky tomu celý tento areál definitivně zanikl již v 50. letech 20. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_(Doln%C3%AD_%C5%BDandov)

Zdroj: http://www.dolnizandov.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Krásné místo, kde se dříve nacházela jistě malebná kaple.

Mapa

a

Fotografie

×