Dolní Žandov - dům čp. 9

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Tento měšťanský dům byl postaven jako uzavřený dvůr nejpozději v průběhu 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Tato usedlost pak po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byly některé stavby z tohoto dvora zbourány a dvůr byl tak propojen se sousedními dvory. Tuto podobu si pak zachoval do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×