Doubrava u Aše - zámek Doubrava

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: První panské sídlo v této vesnici bylo vystavěno někdy kolem roku 1600 jako součást zdejšího panského dvora rodem Zedtwitzů. První písemná zmínka o tomto panském sídle pochází z roku 1631, kdy je uvedena na křtinách Adama Koppela jistá panna Markéta na zámku doubravském. Po celou dobu tato tvrz, hrádek či zámek sloužila jako hospodářská stavba. Další zmínka o tomto zámečku pochází z roku 1665 v kupní smlouvě Adama Ernsta von Zedtwitz. Další zmínka pak pochází z roku 1780, kdy byl zámeček zmiňován jako panský statek, který spravuje Johann Eberle. Na zámeček se někdy mezi lety 1856 – 1858 přestěhovala vedlejší větev rodu Zedtwitzů. Někdy na konci 19. století pak prodělal zámeček neogotickou přestavbu do současné podoby. Po smrti Franze Karla a jeho ženy Karoliny v roce 1906 zdědil zámek druhorozený syn Franz Klemens, který zde za dramatických okolností dne 4. října 1915 zemřel. Tento muž odkázal svůj majetek své snoubence Olze Hendrich z Drážďan, která jej prodala obci. Následně dům opět sloužil jako hospodářský objekt. V 90. letech 20. století prodělal tento zámeček přestavbu na restaurační objekt, čímž získal svou definitivní současnou podobu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zamek-17961506

Dojmy: Zajímavý zámeček, který je poněkud pozměněný přestavbou z 90. let 20. století, ale i tak je krásný.

Mapa

a

Fotografie

×