Dolní Paseky - hřbitov Dolní Paseky

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Tento hřbitov byl založen již v roce 1889, ale moc dlouho k pohřbívání nesloužil, jelikož již po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být udržován a postupně chátral. Dokonce se stal cílem nájezdů vandalů a byl postupně ničen. Nakonec však mezi lety 1994 – 1996 původními německými rodáky obnoven a pietně upraven do současné podoby. Zachované náhrobky pak byly umístěny do půlkruhu kolem nově vytvořeného památníku.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Paseky

Dojmy: Zajímavé pietní místo, které připomíná zdejší původní hřbitov.

Mapa

a

Fotografie

×