Dolní Lažany - dům čp. 5

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Tato vesnická uzavřená zemědělská usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu někdy na přelomu 18. a 19. století. Poslední velké přestavby, která tomuto dvoru jeho současný vzhled proběhla v roce 1914, jak dokládá letopočet nad branou. Celá usedlost se skládá z chlévů, dvou stodol, výměnku, brány a nejzajímavější stavby areálu a to obytného stavení. Obytné stavení bylo vystavěno jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a navazuje na něj roubený věnec. Na roubeném věnci se pak nachází hrázděné patro kryté sedlovou střechou s bohatě zdobeným hrázděným štítem. V této podobě se pak usedlost zachovala do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-19239577

Dojmy: Nádherná lidová vesnická usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×