Dolní Lažany - dům čp. 4

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Tato vesnická uzavřená usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Celá usedlost se skládala z obytné stavby a tří hospodářských stavení. Většina areálu byla bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století zbourána a zachovalo se pouze jedno hospodářské stavení a obytné stavení, které byly na počátku 21. století v dezolátním stavu. Nejzajímavější stavbou tohoto areálu je právě obytná stavba, která byla vystavěna jako přízemní zděná stavba, kde na přízemí navazuje roubený věnec, který je krytý sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. V době mé návštěvy pak bylo vidět že celá usedlost prochází kompletní rekonstrukcí.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×