Dolní Lipina - dům čp. 2

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Obytná stavba této usedlosti pak prodělala v roce 1935 velkou přestavbu, která dala této usedlosti její současný vzhled. Nejzajímavější stavbou tohoto areálu je pak hrázděná stodola při silnici, která má roubený věnec krytý sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem.

Dojmy: Krásná vesnická usedlost, která poukazuje na původní vzhled zdejší zástavby.

Mapa

a

Fotografie

×