Dřenice - smírčí kříž 0651

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Tento smírčí kříž byl vytvořen pro mě neznámo kdy, kým a proč. Dle pana Šrámka z roku 1940 byl tento smírčí kříž vztyčen již v roce 1591. Nejstarší známé umístění tohoto kříže bylo v této vsi u čísla popisného 15., kde byl tento kříž zmiňován v roce 1907. Následně byl kříž přesunut na nové místo, kde jej již v roce 1926 zachytil Karel Šrámek. Na tomto místě se tento kříž pravděpodobně nacházel až do roku 1961, kdy byl zatopen vodní nádrží Jesenice. Během částečného vypouštění této přehrady v roce 1990 tento kříž objevil a vyzvednula společnost pro výzkum kamenných křížů, která jej opravila a umístila na současné místo. Tento smírčí kříž má na výšku 151 cm, šířku 97 cm a tloušťku 27 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Cheb/Drenice.html

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Dojmy: Krásný smírčí kříž, který se nachází u hřbitovní zdi zdejšího kostela.

Mapa

a

Fotografie

×