Dvorek - smírčí kříž 0036

Informace

Navštíveno: 27. 11. 2019

Historie: Tento kříž byl vytvořen neznámo kdy, proč a kým. Dle popisu Köhlera z roku 1899 byly na tomto kříži znatelné zbytky reliéfu svou kladívek. Někdy po konci 2. světové války byl tento kříž pravděpodobně úmyslně někde zakopán či zasypán. Nakonec byl však během orby v roce 1983 znovu objeven. Kříže se ujal Spolek pro výzkum kamenných křížů, který tento kříž vztyčil na tomto místě v roce 1985. Kříž je vysoký 71 cm, široký 64 cm a tlustý 21 cm. K tomuto kříži se váže jedna pověst, kterou si zde dovolím citovat:

„Ve Dvorku měl statek jeden sedlák jménem Zimmer, který skonal. V den jeho pohřbu vezli jeho rakev na hřbitov, ale na místě, kde dnes stojí kříž, koně zastavili a nechtěli jet dál. Najednou se víko rakve pohnulo a sedlák pokládaný za mrtvého vstal z rakve. Všichni pozůstalí se rozprchli a sedlák se musel sám odebrat domů. Se svou manželkou prožil ještě několik let v rozepřích. Podruhé, když opravdu zemřel, a jeli s jeho rakví na hřbitov, nakázala ustaraná manželka zesnulého vozkovi, aby jel raději kousek stranou od onoho místa.“

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Cheb/Dvorek.html

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Dojmy: Jednoduchý kamenný kříž, ke kterému se váže zajímavá pověst.

Mapa

a

Fotografie

×