Dřenice - kostel sv. Oldřicha

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Tento kostel byl vystavěn někdy v době před roku 1200 v románském slohu. Kostel pak spravoval řád sv. Kláry v Chebu. Svůj původní vzhled si tento kostel ponechal do roku 1680, kdy kostel prošel barokní přestavbou podle plánů pro mě neznámého autora, která dala kostelu jeho současný vzhled. V roce 1682 byla přistavěna barokní mohutná věž. Svého slavnostního vysvěcení se tento kostel dočkal roku 1683. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být kostel udržován, postupně chátral a byl ničen. V 90. letech 20. století byl tento kostel několikrát vydrancován. Tehdejší majitel kostela církev prodala roku 2009 novému majiteli, za kterého tento kostel nadále chátral. Nakonec jej však v roce 2012 zakoupila Urszula Sapikowski, která plánuje postupnou rekonstrukci tohoto kostela a následně by zde mělo být otevřené muzeum historie této vsi.

Zdroj: http://znicenekostely.cz/?load=detail&id=7270

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-oldricha-15265201

Dojmy: Krásný barokní kostel, na kterém se zachovali některé barokní prvky.

Mapa

a

Fotografie

×