Dřenice - tvrz Burgholz

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Zdejší tvrz vznikla na současném místě pro mě neznámo kdy. Jisté je že tato tvrz na ostrohu nad řekou Odravou. Dodnes zde nebyli získány žádné archeologické nálezy, a tak je téměř nemožná datace této tvrze. Mezi odhady o co se jedná patří pravěké hradiště, středověký vojenský tábor či hrad nějakého Chebských ministeriálů. Mezi pravděpodobné zakladatele pak patří vladyka Leopold z Dřenic, který zde byl připomínán ještě před rokem 1245. jisté je že v písemné zmínce z roku 1273 již tato tvrz není zaznamenána. Toto dvoudílné hradiště porostlé smíšeným lesem má přibližně obdélný půdorys. Délka delší strany měří asi 110 metrů, zatímco šířka se pohybuje od čtyřiceti do osmdesáti metrů. Z vnějšího opevnění se dochoval val s příkopem dlouhým třicet metrů na západní a padesát metrů na severní straně. Příkop je přibližně jeden metr hluboký a pět metrů široký a val se zachoval do výšky jednoho metru. Vnitřní opevnění má podobně rozměry. Vzdálenost mezi vnějším a vnitřním opevněním je na západní straně třicet metrů. Díky poškození vnitřního valu neodbornými výkopy se podařilo zjistit, že jeho těleso je nasypáno z písku.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99enice_(hradi%C5%A1t%C4%9B)

Zdroj fotografií: https://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Drenice%20-%20Bergholz

Dojmy: Dle fotografií velmi zajímavé tvrziště, či hradiště, jen škoda že jsem si poznamenal špatné souřadnice.

Mapa

a

Fotografie

×