Číhaná - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Tato socha byla vytvořena pro mě neznámým autorem v barokním slohu v roce 1752 na náklady Johanna Kohlera a Lorentze Pichla. Socha byla vztyčena v dnes již zaniklé obci Vranov u Rovné v okrese Sokolov. Postupem času byla původní socha sv. Jana Nepomuckého buď zničena a nebo sešlá, a tak byla v 19. století nahrazená současnou sochou. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato socha být udržována a následně se vznikem vojenského sektoru prameny přestala existovat i tato obec. Nakonec byla tato socha někdy v 80. letech 20. století pravděpodobně v roce 1989 přenesena na současné místo. Nakonec byla Tato socha v roce 2017 na náklady města Teplé rekonstruována.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-14448160

Dojmy: Krásná socha, u které by mě zajímalo jak vypadala původní socha.

Mapa

a

Fotografie

×