Číhaná

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Číhaná (německy Kschiha) je malá vesnice nacházející se asi 6 km na severozápad od Teplé. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1273, kdy papež Řehoř X. potvrdil její držení premonstrátům kláštera Teplá. Obec byla vystavěna jako typická okrouhlice a její název byl původně Číháň. Od 17. století až do roku 1945 se používal německý název Kschiha. V roce 1680 zde došlo k povstání proti robotě, které bylo brzy potlačeno, hlavní organizátoři skončili před soudem. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. Ve 20. letech 20. století zde byla postavena škola, do které chodily i děti ze sousední vesnice Babice. Farností spadala vesnice pod Mnichov s kostelem svatého Petra a Pavla. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva došlo jen k částečnému dosídlení a vesnice stagnovala, díky tomu tato vesnice se stala v roce 1950 součástí obce Mnichov, kam spadala až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Poutnov a nakonec se stala v roce 1975 součástí města Teplá, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 10 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADhan%C3%A1_(Tepl%C3%A1)

Dojmy: Maličká vesnička, kde je pár zachovaných zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5690
IMG_5695
IMG_5680