Cheb - vojenský hřbitov Cheb

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Ačkoliv 2. světová válka skončila již dávno, tak i tak je toto místo, které budí hodně emocí. Již od roku 1995 usiluje lidový spolek o zřízení pohřebiště německým vojákům, kteří padli v okolí Chebu mezi lety 1939 – 1945. V té dob byl tento hřbitov zamítnut. Až po dlouhém přesvědčování v roce 2007 a kompenzaci ve výšce 24,6 milionu korun město tomuto spolku dovolilo na zdejším hřbitově zřídit důstojné místo odpočinku Německých vojáků. Tento vojenský hřbitov byl zřízen na náklady spolku. Samotná výstavba tohoto hřbitova probíhala mezi lety 2008 – 2010 a exhumovaná těla německých vojáků zatím odpočívali ve vojenském prostoru v Brdech. Původně zde mělo být uloženo celkem 7700 vojáků, ale nakonec zde nalezlo důstojný odpočinek celkem 5711 mrtvých. Bohužel většinu jmen těchto mužů dodnes neznáme a již nikdy asi znát nebudeme. Tento hřbitov byl pak slavnostně otevřen dne 11. září 2010 za proběhlých pietních akcí.

Zdroj: https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/395-/?vp-page=2

Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1320188-tisice-nemeckych-vojaku-je-ulozeno-na-vojenskem-hrbitove-v-chebu

Dojmy: Zajímavý hřbitov, který způsobil velmi velké vášně mezi zdejším obyvatelstvem, kdy radnici dokonce hrozila nesmyslná žaloba za podporu fašismu.

Mapa

a

Fotografie

×