Chvoječná - tvrziště

Informace

Navštíveno: 27. 3. 2019

Historie: Toto tvrziště bylo založeno neznámo kdy, ale souviselo se středověkou vesnicí jménem Vokov, která se nacházela na druhé straně řeky Ohře. Toto tvrziště bylo vystavěno jako oválné tvrziště při rozměrech 20 x 25 m s příkopem, valem a dřevěnou palisádou. Samotná tvrz byla vystavěna jako dřevěná stavba, která stála na kamenné podezdívce. Vesnice Vokov téměř v 15. století zanikla a ztratila svůj původní ráz a nakonec v roce 1980 tato vesnice zanikla definitivně. Co se týká tvrziště, tak 2. polovině 50. let 20. století bylo popisováno velké tvrziště, které čnělo do výšky 1 m nad okolní terén. V průběhu 70. let 20. století zde probíhal archeologický průzkum P. Šebesty, ale již v 2. polovině 70. let 20. století je uvedeno že zdejší tvrziště spolu s valem je silně přeorané. Dnes je toto tvrziště v podstatě v krajině již téměř zaniklé zničené, takže bohužel není již skoro vůbec v terénu vidět. Co se týká archeologických nálezů, tak ty pochází z období zemědělského pravěku a mezolitu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/tvrz-tvrziste-archeologicke-stopy-14493333

Dojmy: Jistě krásné tvrziště, ke kterému jsem ale blíže nešel pro notně rozmáčené pole.

Mapa

a

Fotografie

×