Chotěnov

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: Chotěnov (německy Kuttnau) je vesnice nacházející se asi 4 km jihovýchodně od Mariánských Lázní. Historie vesnice úzce souvisí s klášterem v Teplé. Již při tradovaném založení konventu v roce 1193 měl být Chotěnov hraniční vsí klášterního majetku. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1273. Roku 1818 byla v chotěnovském katastru založena továrna na hliněné džbánky, kolem níž následně vznikla osada Skláře, patřící k Chotěnovu. Po zrušení patrimoniální správy v roce 1848 byl Chotěnov součástí Pístova. V 90. letech 19. století se stal samostatnou obcí a v 50. letech 20. století byl název obce rozšířen na Chotěnov-Skláře. Od 1. ledna 1970 se Chotěnov-Skláře stal součástí Mariánských Lázní. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 18 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chot%C4%9Bnov_(Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B)

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_9216
IMG_9210
IMG_9236
IMG_9234