Chotěnov - PP Koňský pramen

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: Koňský pramen je přírodní památka, která byla vyhlášena dne 5. února 1996. Důvodem ochrany jsou vývěry přírodní uhličité kyselky převážně s hořečnato až železnatým složením. Geologický podklad tvoří amfibolity s vložkami pararul. Při botanickém průzkumu byly zjištěny 4 druhy mechorostů a 26 druhů cévnatých rostlin, nebyl zjištěn žádný chráněný druh. Vlastní pramen je hydrouhličitanová vápenatohořečnatá slabě mineralizovaná studená kyselka o teplotě přibližně 8 °C a pH 5,3, s obsahem 2 197 mg volného CO2 na 1 litr. Vydatnost pramene je 19,8 litru/min. U pramene je umístěna informační tabule. Dle pověsti se v bažinatém okolí během třicetileté války utopil jízdní oddíl, což mělo dát původ jménu pramene. Stejná pověst se však traduje i o Vlčích pramenech u Velké Hleďsebe. V roce 1995 byla nad pramenem instalována stříška, která byla v roce 2003 rekonstruována, v roce 2015 však chybí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%88sk%C3%BD_pramen

Dojmy: Chutný pramen, který původně nesl název údolní kyselka, ale kvůli nepochopení překladu získal název Koňský pramen.

Mapa

a

Fotografie

×