Cheb - koželužna

Informace

Navštíveno: 25. 3. 2019

Historie: Pro velmi nelibý zápach byly koželužny stavěny mimo městské hradby. V případě Chebu byly stavěny na tomto místě, kde je již v roce 1390 zmiňována koželužská ulice. Tato budova koželužny pak byla vystavěna v barokním slohu někdy na přelomu 18. a 19. století. Stavba byla vystavěna jako dvou patrová stavba, kde přízemí a patro je zděné a v patře se nachází dřevěná pavlač. Na tuto kamennou část pak navazuje dřevěná přístavba, která je zakryta sedlovou střechou s bohatě vyřezávaným vikýřem. Zajímavý je ale zachován nápis F. K. 1800, který se nachází na dřevěných sloupcích. V průběhu 2. poloviny 20. století prodělala stavba nevhodnou rekonstrukci, kdy přibyly v bedněných štítech okna a stejně tak vikýře, ale i tak si toto stavení zachovalo do současnosti jeho původní tvář a historickou hodnotu. Další unikátem je to, že se jedná o jednu z mála zachovaných koželužen, které se zachovali na levém břehu řeky Ohře.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/predmestsky-dum-15264631

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/kozeluzny

Dojmy: Nádherná barokní stavba, která poukazuje, jak vypadalo zdejší předměstí.

Mapa

a

Fotografie

×