Cheb - Komenda křižovníků s Červenou Hvězdou

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Původně se na tomto místě nacházel Chebský špitál s gotickým kostelem sv. Ducha, který spravovalo bratrstvo sv. Ducha. První písemná zmínka o tomto konventu s kostelem pak pochází z roku 1270, kdy doporučil král Přemysl Otakar II. městu Cheb, aby předalo po velkém požáru zdejší špitál řádu rytířů s Červenou Hvězdou. Tento řád vznikl v roce 1237 jako pod odnož kláštera, který založila sv. Anežka Česká. Řád rytířů sem tak přišel v roce 1271. V roce 1347 nechal k tomuto kostelu přistavět Chebský měšťan vystavět gotickou kapli sv. Václava. Nakonec letech 1414 – 1460 byl na místě kostela sv. Ducha vystavěn nový kostel ve slohu Jagelonské goticky, podle plánů pro mě neznámého autora. Tímto získal tento kostel svou podobu, která se téměř beze změny zachovala do současnosti. Během třicetileté války byla tato komenda poškozena, a tak se dočkala postupné obnovy. Nejdříve byl roku 1673 kostel sv. Ducha přesvěcen na kostel sv. Bartoloměje, následně byla v roce 1674 barokně přestavěna kaple sv. Václava podle plánů pro mě neznámého autora. Následně byla v letech 1685 – 1695 přestavěna komenda a špitál v barokním slohu. Bohužel následně pro tuto komendu přišlo těžké období, jelikož v roce 1742 během obléhání Chebu Francouzskou armádou byl špitál poškozen dělostřeleckou palbou a následně byl v roce 1809 silně poškozen velkým požárem. Po tomto požáru se tato komenda dočkala obnovy. Nejdříve byla klasicistně obnovena v roce 1815 komenda a následně v roce 1828 byl obnoven samotný špitál v klasicistním slohu. Na konci 2. světové války během stržení zdejšího mostu byla budova kostela spolu se špitálem silně poškozena, a špitál byl následně zbořen. Svého zboření se dočkala také prastará kaple sv. Václava, která byla zbořena v roce 1945. V témže roce byla také vyhnán zdejší řád a špitál byl znárodněn a vznikla v něm galerie a dům mládeže, který zde sídlí do současnosti. V letech 1962 – 1963 byl zdejší kostel sv. Bartoloměje kompletně včetně fresek restaurován.

Zdroj: https://www.hrady.cz/komenda-krizovniku-s-cervenou-hvezdou-s-kostelem-sv-bartolomeje/

Zdroj: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/73012/

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/kostel-a-komenda-krizovniku-s-cervenou-hvezdou

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/komenda-krizovniku-s-cervenou-hvezdou-s-kostelem-sv-bartolomeje-20564217

Dojmy: Nádherný areál, kde je zdejší koste krásným gotickým unikátem ve zdejším kraji.

Mapa

a

Fotografie

×