Cheb - Františkánský klášter

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Tento klášter byl založen někdy v průběhu 1. poloviny 13. století Hechtem z Podhradu a Honnigarem ze Seeberku. Klášter spolu s kostelem tak byl vystavěn v románském slohu a v roce 1247 je zde připomínán první kvardián Chebské minoritské komunity bratr Eberhad. V roce 1256 již byl klášter dokončen, jelikož zde bydlel Řezenský biskup. Bohužel v roce 1270 celý klášter spolu s kostelem vyhořel, a tak započnula velká gotická obnova tohoto areálu. Již dne 30. ledna 1285 byl pak za účasti mnoha hodnostářů a římského krále Rudolfa I. Habsburského zdejší kostel vysvěcen biskupem Heinrichem. Již 3. února 1285 si v tomto kostele vzal český král Václav II. dceru Rudolfa I. Gutu. Během tohoto období kostel Nanebevzetí Panny Marie získal svůj současný vzhled, a je tak jedním z prvních halových kostelů v Čechách. Zbytek kláštera pak byl obnoven někdy na počátku 14. století, jako poslední pak byla dokončena 60 m vysoká kostelní věž, která bylo dokončena v roce 1330. V roce 1456 byl tento klášter dán do užívání řádu Františkánů na základě příkazu papeže Pia II. V průběhu 15. století pak byla vyzdobena zdejší pozdně gotická křížová chodba freskami s rostlinnými ornamenty. Díky vznikající luteránské reformaci v 16. století započala krize tohoto kláštera a již v roce 1555 řád tento klášter opustil. Klášter tak zůstal prázdný a to až do roku 1607. Část traktu následně v 1. třetině 17. století prošla renesanční přestavbou. Následně pak v průběhu 17. století prodělal klášter výraznější barokní úpravy. V 19. století se pak dočkal kostel nového inventáře. Bohužel postupem času nastal rok 1951, kdy zdejší řád byl tehdejší mocí vyhnán a klášter tak začal rychle chátrat. Vnitřní zařízení bylo postupně rozkradeno či zničeno. Nakonec v roce 1991 byl celý areál navrácen církvi a postupem času stal majetkem města Cheb.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/kostel-a-klaster-frantiskanu

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Zv%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD_Panny_Marie_(Cheb)

Zdroj: http://www.hrad-cheb.cz/cz/kostel-zvestovani-panny-marie-cheb

Dojmy: Nádherný areál kláštera, jehož dominantou je kostel Zvěstování Panny Marie.

Mapa

a

Fotografie

×