Cheb - Hornigův dům

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Tento dům, ač to tak na první pohled nevypadá, tak je velmi starý. První známý majitelem je vdova po Jobstu Puchnerovi. Snad již v této době se jednalo o renesanční stavbu, která je v jádru tohoto domu zachována so současnosti. V roce 1522 získal tento dům od rodiny Puchnerových Niklas Steinhäuser, jehož rod držel dům až do roku 1568, kdy získal dům od Georga Steinhäusera Christoph Löw. Tento muž vlastnil dům až do roku 1597, kdy jej získal Lorenz Friessl, který jej vlastnil do roku 1617. V roce 1618 je v tomto domě uveden Dr. Mathes Hornik, který byl luteránským věřícím. Tento muž již v roce 1614 napsal lékařskou zprávu o zdejších léčebných pramenech na území dnešních Františkových lázní a následně již v roce 1617 zmiňuje v těchto lázních Františkův pramen, který býval v té době nazvaný Slatinný pramen. Bohužel byl tento muž v březnu roku 1629 za zostuzení magistrátu uvězněn a následně vykázán z města. Tento muž neváhal a emigroval do Německa, kde se usídlil nakonec v Norimberku. Dne 13. února 1634 zakoupil tento dům městský písař Clemens Holdorff. Tento muž přepsal dne 23. února 1645 dům Georgu Ottu von Ottengrün, jehož rod tento dům držel až do dne 1. dubna 1658, kdy jej přepsal na Christopha Wernera. Následující majitel byl v roce 1666 Franz Ignaz Reichenauer, jehož rod držel dům až do roku 1722, kdy jej zdědila Katharina Rupprecht rozená Reichenauer. Tímto se dům dostal do vlastnictví rodu Rupprechtů. Nakonec byl původní renesanční dům v průběhu 2. poloviny 19. století přestaven podle plánů Adama Haberüttela ve slohu romantizující neogotiky. Tímto krokem získal dům v podstatě svůj současný vzhled.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/dum-hornig

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14488202

Dojmy: Nádherný neogotický dům, který se nachází na okraji zdejšího náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×