Cheb - dům u Černého Medvěda

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Tento dům byl postaven v gotickém slohu někdy v průběhu 13. století. Prvním známým majitelem tohoto domu je Kaspar Küblin, po kterém získal v roce 1498 tento dům Albrecht Grüner. Dalším majitelem byl v roce 1538 Wolf Jenkob, od kterého zakoupil tento dům v roce 1543 Franz Ruprecht, který jej prodal v roce 1556 Georgu Irrgangovi. Tento muž vlastnil již na tomto náměstí hostinec U Jednorožce a nechal do tohoto domu přenést právo provozovat hostinec. Tímto krokem v této stavbě vznikl hostinec, ačkoliv nevíme, jaké měl jméno. Ale co víme je to, že tento dům byl vybrán v průběhu 1. poloviny 16. století pro svou neutrálnost ke konání Chebského sněmu. Georgova rodina tento dům pak držela až do roku 1569, kdy jej získal Franz Fricheisen, jehož rodina tento dům držela do roku kdy jej získal Andreas Frischeisen von Eisenberg. Posledním majitelem tohoto hostince z této rodiny byl Wolf Frischeisen von Eisenberg, který tento hostinec vlastnil do roku 1669 a právě v tomto roce je poprvé zmiňováno jméno tohoto hostince a to u Černého Medvěda. V témže roce získal tento dům Johann Michael Widtmann, který zde založil poštovní úřad. Ihned po získání této stavby nechal také Johann celý dům raně barokně přestavět. Tento muž zemřel jako první Chebský poštmistr v roce 1719 a po něm držela tento dům jeho rodina, a to až do roku 1731, kdy dům získal purkmistr a císařský poštmistr Josef Adam von Widtmann. Jako poštovní úřad následně tato stavba sloužila až do roku 1755, kdy se stala opět obytnou stavbou. V roce 1924 byl tento dům vyzdoben freskami od Chebského malíře Franze Dietla, které připomínají Chebský sněm, ale následně byly tyto fresky schovány pod fasádu během asanace města Cheb v roce 1958. Tím získal tento dům svůj současný vzhled. Nakonec byl tento fragment fresky náhodně objeven a milně vydáván za renesanční fresku.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/dum-u-cerneho-medveda

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-20096136

Dojmy: Krásný dům, který má v zadní části malebné pavlače a vepředu pozůstatek fresky.

Mapa

a

Fotografie

×