Cheb - dům čp. 77/17

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn v raně barokním slohu v roce 1686, jak dokládá letopočet ve vstupním portálu. Následně dům prošel v průběhu 19. a 20. několika přestavbami, čímž získal dům svou současnou podobu. Dům je dvou patrová stavba krytá sedlovou střechou se dvěma vikýři.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-20102596

Dojmy: Krásný předhradní dům, o kterém jsem nenašel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×