Cheb - dům čp. 398/12

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn někdy ve středověku v gotickém slohu. Svou původní podobu si udržel do 18. století, kdy byl stavebně upraven. Snad z této doby pochází reliéf s korunováním Panny Marie nad vstupním portálem. Další tentokrát klasicistní přestavby se dům dočkal v 19. století, kdy dům získal jeho současný vzhled, který si zachoval do současnosti. V současnosti se jedná o dvoupatrovou stavbu krytou sedlovou střechou a se strohou fasádou ze které vyčnívá velký arkýř.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14592029

Dojmy: Krásné stavení, nacházející se na křižovatce dvou ulic.

Mapa

a

Fotografie

×