Cheb - dům čp. 379/6

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn někdy v době středověku v gotickém slohu. Z tohoto období se dodnes zachoval původní vstupní gotický lomený portál. Jaká byla další historie tohoto domu nevím, ale pravděpodobně tento dům prodělal v 18. století barokní přestavbu, která dala tomuto domu v podstatě jeho současný vzhled. Nakonec dům prodělal úpravy pravděpodobně ještě v průběhu 19. či 20. století.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto domě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×