Cheb - dům čp. 360/10

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Tento dům nese stejné číslo popisné jako sousední dům, jelikož je na něj v současnosti na něj napojen. Tato stavba byla vystavěna v průběhu 19. století v klasicistním slohu, čímž získala stavba svůj současný vzhled. Jedná se o tří patrovou stavbu, krytou sedlovou střechou.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-20095439

Dojmy: Pěkná stavba, která je součástí památkové rezervace.

Mapa

a

Fotografie

×