Cheb - dům čp. 256/15

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Tento zajímavý dům byl vystavěn někdy v průběhu středověku v gotickém slohu. Svůj původní vzhled si tato stavba zachovala do 18. století, kdy dům prodělal velkou barokní přestavbu, kdy dům byl upraven na dvorcový dům. Tím tento dům získal současnou barokní podobu, kterou si zachovala stavba do současnosti. V roce 1936 byl tento dům opravován a následně po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války během asanace Chebu byl tento dům upraven na školní družinu, kterou je do současnosti. Jedná se o patrovou barokní stavbu, která je krytá valbovou střechou.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14716586

Dojmy: Krásný barokní dům, který je dominantou Jánského náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×