Cheb - dům čp. 226/2

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Tento měšťanský dům byl vystavěn v barokním slohu někdy v průběhu 18. století. Již v roce 1878 byla v tomto domě zřízena pekárna a již v roce 1936 byl tento dům přestavěn na obchod. Nakonec během asanace v roce 1961 byla pozměněna vnitřní dispozice, ale i tak si tento dům dodnes zachoval svůj původní barokní vzhled s barokním arkýřem na střeše domu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-20096542

Dojmy: Krásný barokní dům, který je daný trochu bokem do turistického ruchu.

Mapa

a

Fotografie

×