Chotěnov - dům čp. 13

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být u starší. Stavba byla vystavěna jako přízemní stavení, které je kryté střechou. Ve štítu tohoto stavení je pak nika, ve které se původně nacházela soška světce, která se do současnosti nedochovala.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×