Cheb - dům Na Ostrém Rohu

Informace

Navštíveno: 7. 12. 2016

Historie: Kdy přesně byl tento původně gotický dům postaven je pro mě neznámé, jisté je že v roce 1396 se stal majetkem rodu Junckherů. V této době byl tento dům součástí dvou sousedních domů, jejichž stará historie je rozvedena v domě Minetti. Z tohoto gotického období se v tomto domě zachoval klenutý gotický vstupní portál a erb tohoto rodu s letopočtem 1396. Další majitel tohoto domu je pak Niklas Reichenauer v roce 1479, jehož rodina zde sídlila až do roku 1573, kdy se tento dům vrátil do majetku rodiny Junckherů. V roce 1586 získal tento dům Franz Viereckl, a po něm v roce 1600 Jakob Keilhau. Za tohoto muže v roce 1604 tento dům vyhořel a postupně byl v roce 1609 barokně obnoven, ale již v této době nebyl součástí sousedních domů. Tímto krokem zanikl tento velkolepý palác. V roce 1640 získal tento dům Johann Marstatt a po něm v roce 1647 Dr. Johann Mathäus Heinl. V roce 1667 získal tento dům Franz Minetti, který vlastnil i sousední dům Minetti. V letech 1703 – 1711 zde v tomto domě byl internován srbský samovládce Jiří Brankovič a v roce 1716 zde bydlela Polská královna při svém pobytu ve Františkových lázních. V roce 1751 již vlastnil tento dům Georg Köhler. Jaká byla další historie je pro mě neznámé, ale jisté je že tento dům si tak do současnosti zachoval původní gotický a barokní vzhled.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-ostry-roh-20100490

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/dum-na-ostrem-rohu

Dojmy: Krásný dům, který je v jádru gotický a má barokní zevnějšek kromě nějakých detailů.

Mapa

a

Fotografie

×