Cheb - dům Minetti

Informace

Navštíveno: 7. 12. 2016

Historie: Kdy přesně byl zdejší gotický dům vystavěn je pro mě otázkou, jisté je že se zde nacházel obrovský v podstatě palác, který se skládal z tohoto domu, z domu čp 474/29 a z domu čp. 456/3. Tento rozsáhlý dům pak vlastnil rod Junckerů. V roce 1458 v tomto domě u tohoto rodu pak bydlel král Jiří z Poděbrad, který zde řešil důležité svazky s falckým a sasským kurfiřtem a markrabětem Albrechtem Achillem von Anspach-Bayreuth. Není ani divu že v tomto domě bydlel, jelikož tento dům byl velkolepý palác, ale také jej v té době vlastnil korunovační zástupce Kašpar Junckher. Dalším známým majitelem tohoto domu byla vdova po Niklasi Krumpholzovi, následně vlastnil dům Enres Fenderlein a následně dům získal v roce 1566 Georg Ludwig starší. Někdy V průběhu 16. století byl tento dům razantně renesančně přestavěn. Bohužel tento dům v roce 1604 vyhořel a následně byl pravděpodobně ještě rodinou Ludwig barokně obnoven, ale již v této době byl dům přestavěn na tři různé domy. Rodina Ludwigů pak dne 8. ledna 1637 tento dům prodala Thomasi Fröhlichovi, po kterém získal tento dům v roce 1678 Franz Minetti a po něm pak nese tento dům své jméno. V roce 1715 pak prodělal tento dům klasicistní přestavbu, která dala tomuto domu jeho současnou podobu, ve které se zachoval do současnosti.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/dum-minetti

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-20102699

Dojmy: Krásný dům, u kterého by mě zajímalo, jak vypadal v době Junckerů.

Mapa

a

Fotografie

×