Cheb - dům Martini

Informace

Navštíveno: 7. 12. 2016

Historie: Tento nádherný dům byl vystavěn již v 15. století v gotickém slohu pro mě neznámým autorem. První písemná zmínka o tomto domu a o jeho majiteli pochází z roku 1496, kdy jej vlastnil Adam Kessler, tento muž jej v roce 1501 prodal, a tak se stal majitem Jobst Rupprecht. Rodina Rupprechtů pak vlastnila tento dům do roku 1585, kdy jej převedla vdova Johanna Ruprechta na svého zetě Georga Schmiedla von Seeberg. Tento rod vlastnil tento dům do roku 1693, kdy jej získal Johann Philipp Martini, který byl zdejším purkmistrem. Jeho rodina pak nechala tento dům v roce 1707 barokně přestavět čímž vznikla současná podoba domu spolu se vstupním portálem, kde se nachází erb tohoto rodu. Tento rod ale dům již 4. července 1755 prodal pošmistru Georgu Ignazi von Widtmannovi, který zde pak zřídil poštovní úřad, který zde sídlil až do roku 1877. Dodnes si tento dům zachoval svůj velmi zajímavý barokní vzhled, který jej tvoří jedním z impozantních dominant náměstí.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/dum-martini

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-20096310

Dojmy: Krásný vysoký barokní dům.

Mapa

a

Fotografie

×