Cetnov

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2020

Historie: Cetnov (německy Zettendorf) je vesnice nacházející se asi 5 km severozápadně od Chebu. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1224, kdy zde byli zmiňováni jako majitelé vsi manové z Cetnova. Tento rod pravděpodobně nechal vystavět místní tvrz. V roce 1299 je tato ves pak uváděna jako majetek rodu Paulsdorferů. Majitelé této vsi se postavili proti králi Jiřímu z Poděbrad, a tak král se svým a Chebským vojskem roku 1462 ves a tvrz oblehli, dobyly a vyplenili. Následně byla zdejší tvrz obnovena a z této doby také pocházela stará studna, která je datovaná do roku 1510. Následně začala původní obraná věž tvrze sloužit jako hospodářská stavba. Následně se stal majitelem této vsi Chebský patricijský rod Schneiderů, kteří používali přídomek z Cetnova. On či některý z jeho potomků prodali tuto ves Pavlu Otovi z Cetnova, který jej již v roce 1584 postoupil městu Cheb. Část vsi pak začala patřit Chebské rodině Pachelbelků, která svou část prodala roku 1642 Kryštofu Peckhovi. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Pomezí nad Ohří, kam spadala až do roku 1965, kdy se stala součástí města Cheb, kam spadá do současnosti. Samotná tvrz zanikla v roce 1892, pravděpodobně požárem. Jisté je že pozůstatky této tvrze byly v průběhu 2. poloviny 20. století zbořeny a v roce 1960 zatopeny přehradou Skalkou. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 52 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cetnov

Zdroj: Hrady, tvrze a zámky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. Miloslava Bělohlávka

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se severozápadně od Chebu, kde je jedna zajímavost.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_3105