Bohuslav - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: nenavštíveno

Historie: Tato krásná pozdně barokní pískovcová socha byla vytvořena v roce 1758 pro mě neznámým autorem na náklady Benedikta Zitterbarta. Své první renovace se tato socha dočkala v roce 1780 na náklady Johanna Michaela Fischbacha. Další renovace pak proběhla v roce 1859 na náklady manželů Franze Josefa a Theresie Fischbachových. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato socha být udržována a postupně chátrala. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století byla také tato socha stržena z podstavce. Následně byla tato socha vztyčena, ale chátrala i nadále. Nakonec se však dočkala restaurování, které proběhlo někdy v průběhu 2. desetiletí 21. století, čímž získala opět svůj krásný původní vzhled.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/bohuslav-socha-sv-jana-nepomuckeho

Zdroj fotografie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohuslav_socha_sv._Jana_Nepomuck%C3%A9ho_listopad_2020_(1).jpg

Dojmy: Bohužel u této památky podvádím, jelikož v době mé návštěvy se na svém místě z důvodu rekonstrukce nenacházela.

Mapa

a

Fotografie

×