Beranovka - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tento pomník obětem 1. světové války byl vytvořen jako vzpomínka na šest padlých mužů z této vsi. Pomník byl vytvořen v roce 1921 Josefem Böhmem. Slavnostního odhalení se pak pomník dočkal dne 31. července 1921, kdy průvodní řeč pronesl zdejší rodák Wendelin Luch. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento pomník být udržován a postupně chátral. V průběhu 2. poloviny 20. století pak byla zničena i pamětní deska, zničena plastika orlice a pomník rozbalen. Někdy na konci 20. století byl tento pomník opět vztyčen a seskládán a někdy v průběhu 1. dvacetiletí 21. století byl tento pomník restaurován do současné podoby.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/beranovka-pomnik-obetem-1-svetove-valky

Dojmy: Jednoduchý pomník, který není sice obnoven ve své plné kráse, ale i tak dotváří tuto náves.

Mapa

a

Fotografie

×