Bohuslav

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Bohuslav (německy Passlas) je malá vesnice nacházející se asi 7 km na severozápad od Teplé. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1233, kdy byla ves uváděna v držení premonstrátům kláštera Teplá. Původně byla obec postavena jako typická slovanská okrouhlice. Během třicetileté války utrpěla Bohuslav velké škody, mnoho stavení muselo být znovu postaveno. V letech 1530–1550 patřila ves k bečovskému panství. Vesnice měla blízké vztahy s Mnichovem a také Popovicemi. Farností a poštou patřila k Mnichovu, děti z Bohuslavi chodily do školy do Popovic, kam také vesnice úředně patřila po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se Bohuslav prakticky vylidnila. Při sčítání v roce 1947 žilo ve vesnici 42 nových dosídlenců, ale v roce 1970, kdy patřila Bohuslav pod Místní národní výbor v Poutnově, zde byli trvale hlášeni jen 4 obyvatelé. Pod Poutnov začala tato vesnice spadat v roce 1961 a patřila tam až do roku 2006, kdy se stala součástí obce Teplá, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 11 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_(Tepl%C3%A1)

Dojmy: Maličká vesnička, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5698
Bohuslav_socha_sv._Jana_Nepomuckého_listopad_2020_(1)