Beranovka

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Beranovka (dříve Německý Beranov (německy Deutsch Borau) je vesnice nacházející se asi 4,5 km na jih od Teplé. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1233. Vesnice patřila k majetkům v držení premonstrátů kláštera Teplá. Během husitských válek byla ves dvakrát zničena a zanikla, ale došlo k její obnově. V červenci 1624 zde vypukl mor a až na čtyři osoby ve dvou dvorech celá ves vymřela. Zbylé dvory zůstaly po léta liduprázdné. Postupně byla ves dosídlena ke konci 17. století. Obyvatelé chodili do na mše do kostela ve Svatém Vojtěchu, kam ves farně spadala. Konaly se zde rovněž svatby, křty a na tamním hřbitově byli občané Beranovky pohřbíváni až do roku 1945. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Bezvěrov, kam patřila až do roku 1880, kdy se stala samostatnou obcí. Do Svatého Vojtěcha chodily děti do školy. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se Beranovka téměř vylidnila a zástavba prořídla. V pozdější době začala vesnice sloužit jako rekreační místo chalupářů, kteří zachránili řadu stavení, která by se jinak rozpadla. V roce 1961 se tato vesnice stala součástí obce Křepkovice, kam spadala až do roku 1975, kdy se stala součástí města Cheb. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 28 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Beranovka

Dojmy: Malá vesnička, kde je pár zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_6673
IMG_6681
IMG_6683
IMG_6667