Beranovka - dům eč. 30

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Tento zajímavý vesnický dům byl vystavěn nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Tato vesnická usedlost pak byla vystavěna jako pravděpodobně zděná přízemní stavba, která je krytá sedlovou střechou a decentně zdobeným a tvarovaným štítem.

Dojmy: Zajímavá vesnická usedlost, která tvoří část kruhové návsi.

Mapa

a

Fotografie

×