Babice

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Babice (německy Pobitz) jsou malá vesnice nacházející se asi 4,5 km na severozápad od Teplé. Tato vesnice byla pravděpodobně založena českým vladykou Hroznatou někdy na přelomu 12. a 13. století Na tento fakt odkazuje okrouhlá podoba vesnice, ale také český název této vsi. První písemná zmínka o této vsi pak pochází ze dne 23. května 1273, kdy papež Řehoř X. potvrdil tuto vesnici jako majetek klášteru v Teplé, který také založil vladyka Hroznata. Jaká byla další historie této vsi je pro mě nejisté, jisté je že byla majetkem kláštera až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. V této vesnici byla postavena barokní kaple, která je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být udržována a následně byla zbořena. Stejně tak zanikl pomník obětem 1. světové války, který byl vytvořen někdy ve 20. či 30. letech 20. století. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1950, kdy se stala součástí obce Popovice a následně v roce 1961 součástí obce Poutnov. Nakonec v roce 1975 se tato vesnice stala součástí obce Teplá, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 16 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Babice_(Tepl%C3%A1)

Zdroj: http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=12154&search_result_index=38&obec=&od=1700&okres=0&typ=1&znamka=600#obsah

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_babice,414

Dojmy: Maličká vesnička, kde je pár zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5750
IMG_5758