Aš - Bismarckova rozhledna

Informace

Navštíveno: 1. 11. 2015

Historie: Hainberg/Háj (752) m byl obyvateli města Aše nazýván „Domovským kopcem“. V roce 1861 jej městu prodal za 6000 zlatých hrabě Karl Max Zedtwitz. Kopec býval obyčejným šedým kamenitým vrcholem. Na začátku 60. let 19. století se ujal jeho ozelenění fabrikant Georg Unger, který zde zřídil první „Hainberggarten“, neboli zahradu. Vrchol Háje se stával čím dál více lesnatější, už jen z toho důvodu, že byla založena tradice vysazování jedle na památku výročí úmrtí některého z významných obyvatel Aše. Po založení Ašské sekce/Sektion Asch Německého a rakouského alpského spolku/Deutscher und Österreichischer Alpenverein v roce 1878 se objevilo postupem času také přání vlastnit v domovské vrchovině vlastní turistickou základnu. Proto také v roce 1883 rozhodla valná hromada o stavbě turistické chaty na vrcholu Hainbergu/Háje. Turistickou chatu se podařilo slavnostně otevřít v roce 1884 a celkově činily náklady na její výstavbu 4 149 zlatých. Tato chata byla postavena v hrázděném slohu. Dne 2. srpna 1884 se sešli na vrcholu zástupci městského úřadu, zástupci spolupracujících spolků a mnoho místních ostatních občanů. Následovala výstavba okružních turistických tras: Asch-Hengstenberg, Hainberghaus – Grün, Hainberghaus – Neuberg. Háje se staly místním obyvatelstvem vyhledávaným přírodním koutem pro turistiku a volný čas. První záměr postavit zde i rozhlednu se objevil v roce 1874 a k tomu účelu byl založen speciální fond, ale ani přes finanční podporu města Aše se během následujících dvaceti let nepodařilo získat dostatečné množství finančních prostředků. Situace se však změnila v roce 1895 u příležitosti 80. narozenin prvního německého kancléře Otto von Bismarcka. V roce 1898 byl založen Výbor pro výstavbu rozhledny, jehož předsedou byl starosta Emil Schindler a na jehož činnosti se podíleli i členové dalších spolků Německý a rakouský spolek alpinistů, spolek pěstitelů a zkrašlovatelů, Svaz Němců v Čechách. Zastupitelé města odsouhlasili, aby rozhledna nesla název po uctívaném německém kancléři Bismarckova věž, na jejíž architektonický návrh vypsali soutěž, po jejímž vyhlášení obdrželi 320 architektonických návrhů. Členové výboru vyhlásili sbírku na výstavbu rozhledny a brzy se podařilo shromáždit dostatek finančních prostředků. Město oslovilo vítězného německého architekat Wilhelma Kreise, který byl označován otcem Bismarckových sloupů a jehož návrh Bismarckova sloupu Götterdämmerung (Soumrak bohů) získal 1. cenou asociace německých studentů. Architekt Kreis předložil celkem dva návrhy, ale oba byly zamítnuty. Teprve třetí návrh, který se od tradičního pojetí Bismarckových sloupů lišil, byl jednomyslně schválen. Tento návrh získal v roce 1901 na umělecké výstavě v Drážďanech zlatou medaili. Stavbou rozhledny pověřil výbor pro výstavbu v srpnu 1902 ašského stavebního mistra Ernsta Hausnera a stavbyvedoucím políra Johannese Hörera z obce Steinpöhl/Kamenná. Stavba byla zahájena 22. září 1902, základní kámen byl položen 18. října téhož roku. Hrubá stavba byla dokončena v říjnu 1903 a první návštěvníci si mohli rozhlednu prohlédnout a vystoupat nahoru 25. prosince po zaplacení 10 haléřů. Rozhledna byla slavnostně otevřena 19. června 1904. Náklady na stavbu činily 58 967 rakouských korun a spotřebovalo se 666 m³ žulových kvádrů, 65 000 cihel, 58 vagónů vápna a tři vagóny cementu. Rozhledna je 34 m vysoká a její základna má čtvercový půdorys o rozměru 6,7 × 6,7 m. V roce 1913 byl u vedlejšího vchodu umístěn bronzový reliéf Bismarcka od Albrechta Gerolda st., který byl spolu s ostatními zmínkami o Bismarckovi odstraněn po roce 1945. Původní jméno nesla rozhledna pouze do vzniku Československa roku 1918, pak musela být na příkaz úřadů přejmenována na „Rozhledna Háj”. V roce 1986 členové místní ČSOP opravili interiér a upravili zdejší okolí. V roce 2004 bylo ku příležitosti 100. výročí této rozhledny vykácen porost. Bohužel v roce 2009 byla poničena sousední turistická chata požárem, kde se nacházel tou dobou hostinec. Rozhledna prošla v roce 2013 opravami a v roce 2014 byly u vchodu do rozhledny umístěny pamětní desky, které se v průběhu 2. poloviny 20. století ztratili. Samostatná chata pak měla plánovanou rekonstrukci, která měla proběhnout v letech 2019 – 2020.

Zdroj: http://rozhledny.webzdarma.cz/hajas.htm

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bismarckova_rozhledna_(H%C3%A1j)

Dojmy: Krásná rozhledna, která připomíná nějakou fantasy obranou věž.

Mapa

a

Fotografie

×