Aš - pomník J. W. Goetha

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Památník byl slavnostně odhalen ke stému výročí úmrtí J. W. Goetheho, 28. srpna 1932 na tehdejším Tržním náměstí, což je dnes Goethovo náměstí. Socha samotného Goetheho je postavena na podstavci, který je umístěn uprostřed kamenné kašny. Celý monument byl vyroben podle návrhu Johannese Watzala z Teplic. Od instalace památníků v roce 1932 opustila socha místo pouze dvakrát. Poprvé v roce 1974, kdy byla odvezena do sléváren v Krásné a vypískována. V roce 2008 musel památník ustoupit celkové rekonstrukci silniční infrastruktury Goethova náměstí. Socha i kašna byly při té příležitosti odvezeny do skladů, kde budou za odborného dohledu restaurovány. Při rozebrání kašny došlo k objevu kovové schránky, ve které se nacházela další, utěsněná skleněná schránka. Uvnitř bylo nalezeno několik dobových pohlednic, novin, mincí a dokumentů, pojednávajících o lidech a organizacích, které se v roce 1932 podíleli na sponzorství a výstavbě kašny. Celý nález byl předán do rukou odborníků, a bude se usilovat o jeho záchranu. Socha i kašna se vrátili na své místo až v roce 2014, během rekonstrukce Goethova náměstí. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byl tento projekt od roku 2009 neustále odsouván. Silnice se v okolí změnily, proto památník po svém návratu změnil svou polohu o několik metrů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Goeth%C5%AFv_pam%C3%A1tn%C3%ADk_v_A%C5%A1i

Dojmy: Zajímavá kašna, která je na vrcholu zdobena sochou tohoto básníka a přírodovědce.

Mapa

a

Fotografie

×