Aš - smírčí kříž 0019

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tento smírčí kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem, neznámo, kdy a proč. Jisté je že k tomuto kříži se vážou dvě pověsti, proč byl vztyčen. První vypráví o tom, že tento kříž byl vztyčen na hrobě švédského důstojníka a druhá o tom, že se na tomto místě posekali dvě děvečky kosami a jedna z nich zemřela. Jisté je že tento smírčí kříž byl postupem času zapomenut a následně v roce 1937 byl nalezen na svém místě a znovu vztyčen. Snad již v této době zde badatel A. Weldary kopal do hloubky 6 m a tím vyvrátil pověst o Švédském důstojníku. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války se tento kříž ocitl v zakázaném pohraničním pásmu. Tento fakt měl na kříž neblahý vliv v tom, že se stal cílem střelby pohraniční stráže, a tak vznikli v tomto kříži dones zřetelné důlky. Samotná velikost tohoto kříže je pak na výšku 110 cm, šířku 83 cm a tloušťku 20 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/CR/Cheb/As.html

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Dojmy: Zajímavý smírčí kříž, který se nachází nedaleko státní hranice.

Mapa

a

Fotografie

×