Aš - smírčí kříž 0018

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tento smírčí kříž byl vytvořen neznámo kdy, kým a proč. Jisté je že se dle stupně eroze jedná o velmi starý kříž, jak zmiňuje již Alberti v roce 1897. Již v tomto roce byl smírčí kříž povalen a zarůstal travou. Z tohoto důvodu byl kříž vyzvednut a v roce 1914 přesunut ze svého původního místa u cesty z Aše do Mokřin k 2. základní škole v Aši, kde stojí do současnosti. Jedno rameno kříže je ulomeno, ale tak se stalo ještě před popisem Albertiho. Samotný kříž má na výšku 102 cm, šířku 84 cm a tloušťku 25 cm.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/CR/Cheb/As.html

Dojmy: Velmi zajímavý kříž, ke kterému se bohužel neváže žádná pověst či příběh.

Mapa

a

Fotografie

×