Aš - smírčí kříž 0017

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Tento smírčí kříž byl vztyčen neznámo kdy, kým a proč. Dle legendy se jedná o náhrobní kámen švédského kapitána, který zde zemřel, ale dle zvětrání vypadá že možná bude ještě starší. Tento smírčí kříž stál původně na křižovatce dvou cest na louce zvané u Křížového kamene. V průběhu 19. století byl tento kříž přesunut přibližně na současné místo, ale postupem času byl ztracen a zapomenut. Nakonec byl tento kříž roku 1983 objeven, opraven a nakonec vztyčen na současném místě. Právě zájem o tento smírčí kříž vedl k založení Společnosti pro výzkum kamenných křížů, která se zabývá historií a stopováním smírčích křížů v České Republice. Tento smírčí kříž má na výšku 110 cm, šířku 85 cm a tloušťku 15 cm.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Dojmy: Zajímavý smírčí kříž, který vedl k databázi smírčích křížů.

Mapa

a

Fotografie

×