Aš - Barvírna Adler

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Tradice barvířství má ve zdejším kraji díky množství vody svou dlouholetou tradici. Již v roce 1690 se v tomto kraji barvilo Indigem. Zdejší barvířství se postupně rozrůstalo, a tak v roce 1825 byla založena tato barvírna Adler, která patřila mezi největší zdejší barvírny, a možná byla i největší zdejší barvírnou. Tuto továrnu pak založil Georg Adler, po kterém nesla jméno Adler. V roce 1858 převzal zdejší továrnu Georgův syn Karl Adler, který barvírnu nechal rozšířit o barvírnu vlny. V roce 1864 nechal přistavět parní kotel a v roce 1883 byl zdejší provoz opět rozšířen, tentokrát o úpravnu. V roce 1886 byla zdejší hlavní budova kompletně přestavěna a v roce 1891 byla tato přestavba dokončena. Právě někdy z průběhu 2. poloviny 19. století pochází tento komín. V roce 1894 převzali tuto firmu bratři Karl a Ernst Adlerovi, kteří nechali ještě v roce 1929 továrnu rozšířit o barvírnu hedvábí. V roce 1945 byla ale rodina Adler odsunuta a firma zkonfiskována. V roce 1946 pak byla zdejší výroba definitivně zastavena. Následně byla zdejší továrna využívána jako garáže a postupně chátrala. Nakonec se celá továrna dočkala v roce 1985 demolice a zachován zůstal pouze dodnes zachovaný komín.

Zdroj: https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/19733/1/Iveta%20Traznikova%20Assky%20textilni%20prumysl%20od%20dob%20Marie%20Terezie%20po%20soucasnost%202015.pdf

Dojmy: Zajímavý komín, který byl dříve součástí velké barvířské firmy.

Mapa

a

Fotografie

×